Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Overview of campaign groups

Groups are a way to organize your campaigns. If you have multiple campaigns with similar content, or want to combine your campaigns by when they were sent, just group them together! A group reduces the number of pages you might need to scroll through to find an old campaign and allows you to select and work with similar campaigns, quickly.

These groups look different in your sidebar than a regular campaign. A group always has multiple thumbnails on the left, and a set of numbers, on the right. Notice that a regular campaign has only a single thumbnail, and no number to the right.

Campaign groups display in the sidebar with multiple thumbnails on the left, and a pair of numbers on the right.

Working with campaign groups


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.