Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Overview of campaign modules

Modules are the building blocks of your email campaigns. They contain placeholders where you can add the text, images, buttons, styles, and layouts that make up your campaigns.

You can add as many modules as you like, change the type (different layouts of text and images), and rearrange them to suit your design needs.

Module buttons are located at the bottom of a campaign that's open in Edit mode.
Module buttons are at the bottom of a campaign

Module button types and descriptions
Icon Module type Description
Image & Text module Image & Text Mixed module with an image placeholder on the left, and a text placeholder on the right.
Text & Image module Text & Image A mixed module with an text placeholder on the left, and image placeholder on the right.
Click and drag the handle Text A full-width text placeholder.You can format text within the text block, and change the text styling in the style editor.
Image module Image A full width image placeholder. You can add more images in a row, and it can be resized.
Section title module Section Title A special text block that contains only top-line H1 styled text. You can change the styling of the section title text independent of the other text types in the style editor.
Button module Button A call-to-action button that allows you to define the display text and link to any URL. You can change the button styling in the style editor. Learn more about the button module.
Divider module Divider A horizontal line to visually separate different chunks of your campaign.

The following is an example of how the Text & Image module appears in a campaign with the Fuzzy Fire style applied.
Module with placeholders

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.