Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Overview of the Campaigns page tools

When you log in to your GoDaddy Email Marketing account, you'll see the Campaigns page. This is where you'll create your email campaigns and newsletters. Let's take a tour:

View your campaigns

Recent email campaigns or newsletters you've created appear in the center of the Campaigns page. All others appear under the Compose! button in the sidebar. When you select a campaign from the sidebar, it appears in the center of the Campaigns page.
View campaigns under Compose!

Campaign statistics

Statistics appear in the summary section for each campaign. These numbers and the pie chart show the total overall stats for the campaign. Click Stat Totals to see a detailed overview of the campaign. Learn more about email marketing statistics.

Campaign tools

These tools are located on a bar below each campaign on the Campaigns page.

Click and drag the handle

Below are the descriptions of the buttons on the toolbar under each campaign:

Nút Mô tả
Edit Click to open and edit the campaign.
Send Click to send the campaign to subscribers.
Thống kê Click to show the overall or combined stats for all mailings of a campaign.
Schedule Click Schedule Click to schedule the campaign.
Clone  Click Clone Click to "clone" a campaign, making an exact copy of the campaign in the Campaigns page. GoDaddy Email Marketing adds an incremented number to the campaign title so you know which copy is the clone.
Share When you click Share, you'll see a list of social media platforms where you can share the campaign. If you've set up the social sharing buttons in the email, you can click any of these to directly share the newsletter on a social network.
Delete  Click Delete Click to delete the campaign.

Bước Tiếp Theo

Thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.