Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Overview of the Don't Resend option

Check the box

What Does The "Don't Resend..." Option Do?

All GoDaddy Email Marketing Campaigns have the option to Don't send this to people who already received it, when sending a mailing. Selecting this option will prevent any contact that has received the campaign in the past from receiving it again, even if they're on a list you've selected to send to.

This option may be helpful if you've recently added new contacts to a subscriber list, but already sent out your newsletter. Click the don't resend option and only the new additions will receive the mailing :)

My Mailing Sent To 0 Contacts, Why?

If all of the contacts in a list you selected to send to have received your email newsletter in the past, this would (in effect) cancel out your send. If you've recently edited the same campaign and want to resend the newsletter to all recipients in a specific list, leave the Don't resend... option unchecked.

If you're looking for more details, you can read through a sending example from start to finish.

Related Topics:

Can I Schedule An Email Newsletter To Send later?
Excluding Lists from a Mailing
What Are The Social Share Options?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.