Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Park a domain registered with GoDaddy

Parking your domain when it's registered with GoDaddy is easy. Your domain's nameservers are likely already set to Default or Standard in your account. Once your nameservers are set to default/standard, you'll need to then change the IP address for the A record in your account.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. On the Records list, next to A, click the Click pencil icon on existing MX records (pencil icon) and change the following fields:
  3. Note: We encourage you to copy down the IP address already listed before you make changes, just in case you want to unpark your domain later.

    A (Host)
    Host Points to
    @ 50.63.202.32
  4. Click Save when you're finished to update the IP address.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.