Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Parts of an ssl certificate

Top results for "parts of an SSL certificate"

Private Key - The private key is created on your server at the time of CSR generation. If you are unable to locate your private key, you will need to rekey your certificate.

PFX - A PFX file is created by combining your private key and SSL certificate file. This is typically only needed when you are using one SSL certificate across multiple servers.

Intermediate certificate - Intermediate certificates serve as a proxy for the root certificate of an SSL, as the root certificate must be kept behind multiple layers of security to maintain the integrity of the certificate. You can download the intermediate certificate in the repository.

Download my SSL certificate - If you are using your SSL certificate on a secondary domain name, or on your own server, you will need to download and install your SSL certificate.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.