Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Password

Top results for password for your GoDaddy account

Reset my GoDaddy password - You forgot and need to reset your GoDaddy password.

Change my GoDaddy password - You want to change your GoDaddy password.

Top results for password for Microsoft 365

Change an email password - You're the Microsoft 365 account administrator and want to change your password or the password of any Microsoft 365 user.

Send a password reset email to myself - You use Microsoft 365 and want to change or reset your password.

Top results for password for Workspace Email

Change my email password - You use Workspace email and you want to change or reset your password.

Reset your email password - You're the Workspace email account administrator and you want to change your password or the password of any user.

Top results for password for FTP or Servers

Reset your primary FTP password in cPanel hosting - You have a Linux hosting account (cPanel) and you want to reset or change your FTP password.

Reset my server password - You have a Virtual Private Server (VPS) and want to reset or change the server password.

Top results for password for WordPress and Managed WordPress

Reset or change my password - You have WordPress installed in a hosting account and you need to change or reset the password for the WP-Admin dashboard. Or, you have a Managed WordPress account and you want to find the sFTP or phpMyAdmin password.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.