Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Password protect directories in cPanel hosting

If you want to restrict access to directories on your website, you can use your hosting account's built-in password protection feature.

Note: This feature does not offer a typical member login experience like a bank or retail site. Features like that require databases and are much more complex.

To password protect directories

  1. In cPanel, in the Files area, click Directory Privacy.
  2. Select a directory to open (not the directory you want to use), and then click Go.
  3. Click the directory you want to use.
  4. Select Password protect this directory.
  5. Enter a Name of the protected directory, and then click Save.

After protecting the directory, you need to add users that can log in to it.

To create users

  1. Complete the fields in the Create User section.
  2. Click Save.

Now, when browsing to that directory, only visitors that can enter a username and password combination can view its content.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.