Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Password protect directories in my Linux Hosting account

To restrict access to directories on your Linux Hosting website, use cPanel's Directory Privacy feature. Visitors may browse a restricted directory only after entering a username and password.

Note: This feature doesn't offer a typical member login experience like a bank or retail site. Features like that require databases and are much more complex.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, in the Files secton, click Directory Privacy.
 5. In the cPanel Directory Privacy page, browse to the directory you want to protect, and then click the directory name.
 6. Select Password protect this directory, then Enter a name for the protected directory and then click Save.

  Note: The name you specify is shown when a visitor tries to access the directory. It's just a label for that directory, and doesn't change the actual directory name.

 7. In the Create User section, complete the fields and then click Save.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.