Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Pausing an Autoresponder

You can definitely pause a GoDaddy Email Marketing Autoresponder, after you've started it. When you first create a new campaign, it actually starts as paused for you, by default. This way, it doesn’t start sending until you’re ready :)

You can see the status of a current campaign in the top right corner of your Autoresponder area, to the right of the individual campaign title. To get things started, you click on Run Campaign, at the bottom of the thumbnail preview.

If you want to pause a campaign that’s running, you can click on Pause Campaign at any time.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.