Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Pay for your new domain


Step 3 of the Domain Broker Service: a buyer's roadmap series.

Your perfect domain name is ready for purchase. Your domain broker agent successfully negotiated on your behalf with the current domain owner to an agreed upon sale price. Now it's time to pay for your domain!

Your broker agent will contact you to review how you'd like to pay for your new domain name. We'll add the domain to your cart for you, so all you'll have to do is process the cart. Or, your broker agent can process payment on your behalf, if that's what you agreed on.

To make the process go smoothly, review your payment method details in your account or add a new payment method.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.