Performance report for WordPress

A slow website can lower page views, customer satisfaction, and even conversion rate. How fast does your WordPress site load? You have two options when evaluating your site's performance:

 • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
 • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

 • Check for and report on the following:
  • Website load time
  • Number of active and inactive plugins, and details about any problematic/conflicting plugins
  • Site size
  • Number of external scripts
  • PHP 7 Compatibility of plugins and themes

Based on our findings we will provide recommendations and may suggest these follow-up services for additional credits:

Do it yourself

To do it yourself, see Difficulty
Evaluate site performance with PageSpeed Insights Basic
Evaluate site performance with GTmetrix Basic
Evaluate site performance with Pingdom Basic
Check PHP 7 compatibility of WordPress plugins and themes Basic

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.