Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Performing Telnet Tests for Outgoing Email on Windows

If you have problems sending email from your email client, your ISP or network might have issues connecting to our outgoing server. To test this, you can perform a telnet test from your Windows® command line.

Click one of the following based on your computer's operating system:

Windows XP

To Perform a Telnet Test for Outgoing Email

 1. From your Start menu, select or search for Run.
 2. In the Open field, type cmd.
 3. Type telnet smtpout.secureserver.net 25, and then press Enter. You will receive on of the following responses:
  • +OK or 220 — You can successfully connect. Your ISP or network is probably not causing the issue. You can stop using this article.
  • Connection Failed — Your ISP or network could not connect to our server. Continue using this article.
 4. Perform further telnet tests, replacing 25 with the following ports, until you receive a +OK or 220 response:
  • 80

If you receive a +OK or 220 from any of the tests, use that number as your outgoing (SMTP) server port. For example, if telnet smtpout.secureserver.net 80 responded with +OK, use 80 as your outgoing (SMTP) server port.

If you only receive Connection Failed responses, your ISP or network cannot connect to our outgoing server.

Windows 7

To Perform a Telnet Test for Outgoing Email

 1. Install Telnet. For more information, see Microsoft's Telnet FAQ.
 2. From your Start menu, in the Search... field, type Telnet, and then press Enter.
 3. Type o smtpout.secureserver.net 25, and then press Enter.You will receive on of the following responses:
  • +OK or 220 — You can successfully connect. Your ISP or network is probably not causing the issue. You can stop using this article.
  • Connection Failed — Your ISP or network could not connect to our server. Continue using this article.
 4. Perform further telnet tests, replacing 25 with the following ports, until you receive a +OK or 220 response:
  • 80
  • 587

If you receive a +OK or 220 from any of the tests, use that number as your outgoing (SMTP) server port. For example, if o smtpout.secureserver.net 80 responded with +OK, use 80 as your outgoing (SMTP) server port.

If you only receive Connection Failed responses, your ISP cannot connect to our outgoing server.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.