Phục hồi cơ sở dữ liệu MySQL từ máy chủ khác

Bạn có thể khôi phục Cơ sở dữ liệu MySQL mà bạn đã tạo tại công ty lưu trữ khác. Để thực hiện việc này, bạn cần tập tin SQL mà bạn muốn sử dụng từ công ty lưu trữ khác. Một khi bạn đã có tập tin đó:

  1. Tạo một Cơ sở dữ liệu MySQL mới(Web & Cổ điển / cPanel / Plesk).
  2. Nhập tập tin SQL hiện có(thêm thông tin).

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.