Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Phê duyệt chuyển miền khỏi GoDaddy

Bạn có thể hoàn tất chuyển miền khỏi GoDaddy nhanh hơn bằng cách phê duyệt chuyển miền. Chúng tôi sẽ tự động phê duyệt chuyển miền trong vòng năm ngày sau khi bắt đầu chuyển miền, trừ khi bạn hủy chuyển miền. Việc hủy chuyển miền có nghĩa là miền sẽ không được chuyển sang nhà đăng ký khác và vẫn nằm trong tài khoản GoDaddy của bạn.

  1. Vui lòng đăng nhập vào Trang di chuyển của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Vui lòng chọn Chuyển ra bên dưới Di chuyển.
  3. Đánh dấu vào ô kế bên (các) miền bạn muốn phê duyệt. Hoặc nhấp vào biểu tượng dấu kiểm và Chọn tất cả
  4. Vui lòng chọn Duyệt chuyển miền để phê duyệt chuyển miền hay Hủy chuyển miền để hủy chuyển miền.

Bạn sẽ thấy xác nhận rằng các thay đổi của bạn được chấp thuận. Việc chuyển miền khỏi GoDaddy giờ nên hoàn tất trong vòng 15-30 phút, tùy theo nhà đăng ký mới của bạn.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin

  • Một số tên miền có mã quốc gia sẽ có yêu cầu đặc biệt về phê duyệt chuyển miền khỏi GoDaddy.
  • Bạn cũng có thể chuyển trang WordPressMicrosoft 365 sang GoDaddy để quản lý hiện diện trực tuyến của mình trong một tài khoản duy nhất.
  • Sử dụng tính năng xác minh hai bước để bảo vệ toàn bộ tài khoản GoDaddy của bạn.