Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Phê duyệt cập nhật về liên hệ người đăng ký của tôi

Luôn cập nhật thông tin liên hệ miền rất quan trọng trong việc duy trì sự hiện diện trực tuyến của bạn. Nếu bạn thay đổi tổ chức, tên hoặc địa chỉ email của người đăng ký, ICANN sẽ yêu cầu bạn phê duyệt các thay đổi. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email chứa liên kết để hoàn tất việc phê duyệt, đồng thời loại cập nhật bạn thực hiện sẽ xác định nơi bạn nhận email.

Nếu bạn thay đổi...

  • Tổ chức, Tên hoặc Họ của người đăng ký, email phê duyệt sẽ được gửi tới địa chỉ email hiện tại của người đăng ký có trên tên miền và tới địa chỉ email của tài khoản. Bạn sẽ chỉ nhận được một email trong trường hợp các địa chỉ này trùng khớp.
  • Địa chỉ email, email phê duyệt sẽ được gửi tới địa chỉ email hiện tại của người đăng ký có trên tên miền và tới địa chỉ email của tài khoản. Bạn sẽ chỉ nhận được một email trong trường hợp các địa chỉ này trùng khớp. Khi bạn phê duyệt thay đổi, một email phê duyệt cuối cùng sẽ được gửi đến địa chỉ email mới.

Hoàn thành quy trình phê duyệt bằng email chúng tôi đã gửi.

  1. Trong email phê duyệt, nhấp vào Xem lại và phê duyệt cập nhật. (Bạn không thấy email này? Email phê duyệt được gửi cho địa chỉ email của người đăng ký hiện tại và/hoặc người mua hàng.)
  2. Xem lại các thay đổi về thông tin liên hệ.
  3. Chọn tham gia hoặc không tham gia chương trình khóa chuyển nhượng tự nguyện trong 60 ngày. GoDaddy đề xuất khóa nhằm giúp duy trì bảo mật cho miền trong tài khoản của bạn.

    Lưu ý: miền .au không phải là đối tượng của chương trình khóa chuyển nhượng trong 60 ngày.

  4. Nhấp vào Đồng ý, cập nhật thông tin liên hệ.
  5. Nếu bạn đã cập nhật địa chỉ email của người đăng ký, địa chỉ email mới cũng sẽ nhận được email phê duyệt. Nhấp vào liên kết trong email và phê duyệt các thay đổi để hoàn thành quy trình cập nhật.

Những email này sẽ hết hạn sau 5 ngày. Nếu bạn không hoàn thành quy trình phê duyệt trong 5 ngày, việc cập nhật sẽ không hoàn thành và bạn sẽ cần cập nhật lại thông tin liên hệ.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.