Phiên bản phần mềm (dịch vụ lưu trữ chia sẻ)

Phần mềm chúng tôi cài đặt trên tài khoản lưu trữ sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản (thông tin thêm).

Tài khoản lưu trữ cũng hỗ trợ các thành phần khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem

Lưu trữ web - Linux

Thành phần Phiên bản (Phiên bản phụ)
Apache 2.4.3-25
cURL 7.48.0
PHP 5.6.27
Perl 5.10.1
Python 2.6.6
MySQL 5.5.43-37.2
PHPMyAdmin 2.11.11.13


Dịch vụ lưu trữ web - Windows

Thành phần Phiên bản (Phiên bản phụ)
IIS 7.5
ASP.NET 2.0, 3.0, 3.5, 4.6
cURL Chưa cài đặt
PHP 5.6.30
MDAC 6.1.7601.17514
MS SQL 2008 và 2012


Dịch vụ lưu trữ chia sẻ cPanel

Thành phần Phiên bản (Phiên bản phụ)
Apache 2.4.25
Composer 1.1.1
cURL 7.36.0
Git 1.7.1
MySQL 5.6.33
PHP 5.4 (gốc) (5.4.45)
5.5 (5.5.38)
5.6 (5.6.30)
7.0 (7.0.20)
7.1 (mặc định) (7.1.6)
PEAR 1.9.4
Perl 5.10.1
phpMyAdmin 4.0.10.14
Python 2.6.6
Zend 2.6.0


Dịch vụ lưu trữ kinh doanh cPanel

Thành phần Phiên bản (Phiên bản phụ)
Apache 2.4.23
Composer 1.1.1
cURL 7.36.0
Git 1.7.1
MySQL 5.6.33
PHP 5.4 (gốc/mặc định) (5.4.45)
5.5 (5.5.38)
5.6 (5.6.27)
PEAR 1.10.1
Perl 5.10.1
phpMyAdmin 4.0.10.14
Python 2.6.6


Plesk

Thành phần Phiên bản (Phiên bản phụ)
Máy chủ MS Windows 2012
ASP 8.0
ASP.NET 3.5.30729.4926
4.5.2
cURL 7.42.1
IIS 8.0
MSSQL 2012
MySQL 5.5.43
PHP 5.4.45, 5.2.17 và 5.6.30
Python 2.6.5.12
Perl 5.10.1
PHPMyAdmin 4.5.1
MyLittleAdmin 3.8
Mô-đun viết lại URL IIS 2.7.2.2


WordPress được quản lý

Thành phần Phiên bản (Phiên bản phụ)
WordPress Phiên bản mới nhất trong vòng 24 giờ
(hiển thị trên wordpress.org)
Apache 2.4.3
cURL 7.45.0
MySQL 5.6.33
PHP 5.6.27
Varnish 3.0.4


Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.