Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

PHP Compatibility and Hosting Quick-Install Applications

PHP is a popular and simple server scripting language that enables Web developers to embed dynamic content into Web pages. PHP 5 is enabled for all Linux hosting accounts. PHP 5 is enabled for Windows hosting accounts running IIS 7, only.

For information on migrating an existing hosting account, see Switching your hosting account operating system.

Note: In IIS 7, GoDaddy Hosting Connection applications requiring PHP 5 can not be installed on sub-domains or aliased domains which point to sub-directories.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.