Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

PHP Settings Service

Sometimes the default PHP settings won't meet the needs of your application and you'll want to modify them. Depending on your hosting environment, you can adjust many values using a php.ini, php5.ini or .user.ini file. If you're not sure how to do this or what these files are, give us a call, and our experts can do it for you.

Note: To learn more about this service call (480) 463-8824.

GoDaddy Expert Services

To learn more about the services GoDaddy offers, see Expert Services Menu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.