Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Phục hồi website của tôi

Website Builder của trình soạn thảo website sẽ lưu mọi thay đổi trong khi bạn thao tác. Trình biên tập này sẽ tự động sao lưu khi có những thay đổi lớn, chẳng hạn như thay đổi chủ đề, đăng tải trang hoặc xóa phần nào đó. Một số người cũng thích tạo bản sao lưu thủ công (cũng được lưu trong Lịch sử trang của bạn).

Cảnh báo: Việc phục hồi trang của bạn từ bản sao lưu sẽ gỡ bỏ tất cả các thay đổi trên website của bạn sau ngày và giờ bạn phục hồi. Hoạt động này sẽ không xóa hình ảnh, sản phẩm hoặc cuộc hẹn đã tải lên, tất cả đều được quản lý từ menu trên Bảng điều khiển.
  1. Truy cập vào trang sản phẩm.
  2. Cuộn tới Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn.
  3. Nếu bạn chưa ở trong trình biên tập website của mình, hãy chọn Website rồi chọn Chỉnh sửa trang từ menu.
  4. Chọn Cài đặt.
  5. Chọn Lịch sử của trang.
  6. Di chuột qua bản sao lưu bạn muốn phục hồi và chọn Phục hồi. Sau khi bạn phục hồi nội dung của mình, trình dựng website sẽ hiển thị thông báo xác nhận và trang sẽ được làm mới.
    Nút Phục hồi
  7. Chọn Đăng tải để công khai thay đổi của bạn.

Xem thêm thông tin