Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

PIN

Your Support PIN identifies you as the owner of your account. If you call a GoDaddy Guide, we'll verify your PIN after you sign in.

  1. Log in to your GoDaddy account and go to your GoDaddy Login & PIN page.
  2. Your Current PIN appears in the Support PIN section.

Now you're ready to contact a GoDaddy Guide.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.