Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Playing videos in a slideshow

If you added videos to your Photo Album slideshow, they play automatically as the slideshow rotates through the pictures and videos. If you set music to your slideshow, it fades during a video, but continues playing in the background.

You can control the music's volume using the volume control. The background music returns to regular volume when the video is complete.

The slideshow resumes rotation after the video completes. If you pause the video, the slideshow is paused. The slideshow does not continue until the video completes. Pausing the slideshow, pauses the video, too.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.