Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Plesk: Cài đặt chứng nhận

Làm theo hướng dẫn dưới đây để cài đặt chứng nhận SSL trên máy chủ web của bạn. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, bạn phải khởi động lại Bảng điều khiển Parallels Plesk để máy chủ nhận diện chứng nhận mới.

Giới thiệu về Chứng nhận trung gian

Trước khi cài đặt chứng nhận SSL đã phát hành, bạn phải cài đặt chứng nhận trung gian của chúng tôi trên máy chủ web. Chứng nhận trung gian cung cấp thêm một mức bảo mật vì Đơn vị chứng nhận (CA) không cần phải cấp chứng nhận trực tiếp từ chứng nhận CA gốc.

Chứng nhận trung gian là chứng nhận phụ thuộc được cấp bởi cơ quan gốc được chứng thực chuyên phát hành các chứng nhận máy chủ thực thể cuối. Kết quả là một chuỗi chứng thực bắt đầu từ CA gốc được chứng thực, thông qua trung gian, và cuối cùng kết thúc với chứng nhận SSL được cấp cho bạn. Các chứng nhận này được gọi là "chứng nhận gốc theo chuỗi".

Bạn có thể tải xuống gói chứng nhận trung gian/gốc này từ kho lưu trữ của chúng tôi.

Sau khi bạn tải xuống gói chứng nhận, chứng nhận trung gian và chứng nhận SSL đã phát hành của bạn, hãy cài đặt tất cả các tệp này trên máy chủ web. Để biết thêm thông tin, xem Tải về các tập tin chứng nhận SSL.

Để cài đặt Chứng nhận SSL và Chứng nhận trung gian trong Bảng điều khiển Parallels Plesk 8.x

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Parallels Plesk.
 2. Từ menu bên trái, chọn Miền.
 3. Nhấp vào tên miền được cấp chứng nhận.
 4. Nhấp vào Chứng nhận SSL.
 5. Nhấp vào Duyệt và xác định vị trí chứng nhận SSL đã ký của bạn.
 6. Chọn chứng nhận đó, sau đó chọn Gửi tệp. Thao tác này sẽ tải lên và cài đặt chứng nhận dựa vào khóa bảo mật tương ứng.
 7. Nhấp vào tên của chứng nhận.
 8. Mở gói chứng nhận trong trình soạn thảo văn bản, sau đó sao chép và dán nội dung của chứng nhận vào ô có nhãn Chứng nhận CA.
 9. Nhấp vào Gửi tin nhắn.
 10. Nhấp vào Lên cấp, rồi chọn Thiết lập.
 11. Ở đầu trang, chọn chứng nhận bạn vừa cài đặt.
 12. Nhấp vào mục Máy chủ từ menu bên trái.
 13. Nhấp vào Quản lý dịch vụ.
 14. Nếu máy chủ của bạn đang chạy Linux, hãy dừng lại và khởi động quá trình Apache. Nếu máy chủ của bạn đang chạy Windows, hãy dừng lại và khởi động dịch vụ IIS.

  Lưu ý: Nếu chỉ khởi động lại Apache sẽ không có tác dụng. Hãy dừng dịch vụ và khởi động lại để hoàn tất quá trình cài đặt.

Để cài đặt Chứng nhận SSL và Chứng nhận trung gian trong Bảng điều khiển Parallels Plesk 9.x

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Parallels Plesk.
 2. Từ menu bên trái, chọn Miền.
 3. Nhấp vào tên miền được cấp chứng nhận.
 4. Nhấp vào Chứng nhận.
 5. Nhấp vào Duyệt và xác định vị trí chứng nhận SSL đã ký của bạn.
 6. Chọn tệp chứng nhận, rồi nhấp vào Gửi tệp.
 7. Điều hướng đến vị trí của chứng nhận trang web đã lưu mà bạn nhận được từ chúng tôi. Chọn chứng nhận đó, sau đó chọn Gửi tệp. Thao tác này sẽ tải lên và cài đặt chứng nhận dựa vào khóa bảo mật tương ứng.
 8. Trên danh sách được hiển thị, nhấp vào tên của chứng nhận.
 9. Mở gói chứng nhận trong trình soạn thảo văn bản, sau đó sao chép và dán nội dung của chứng nhận vào ô có nhãn Chứng nhận CA.
 10. Nhấp vào nút Gửi tin nhắn.
 11. Nhấp vào Lên cấp.
 12. Nhấp lại vào Lên cấp.
 13. Chọn Cài đặt lưu trữ web.
 14. Ở đầu trang, thay đổi trường Chứng nhận SSL thành chứng nhận mà bạn vừa cài đặt, rồi nhấp vào OK.
 15. Nhấp vào Trang chủ.
 16. Nhấp vào Quản lý dịch vụ.
 17. Nếu máy chủ của bạn đang chạy Linux, hãy dừng lại và khởi động quá trình Apache. Nếu máy chủ của bạn đang chạy Windows, hãy dừng lại và khởi động dịch vụ IIS.

Để cài đặt Chứng nhận SSL và Chứng nhận trung gian trong Bảng điều khiển Parallels Plesk 10.x và 11.x

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Parallels Plesk với vai trò quản trị viên. Để biết thêm thông tin, xem .
 2. Nếu cần, hãy chuyển sang chế độ xem của Nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xem
  .
 3. Từ menu Dịch vụ lưu trữ, nhấp vào Miền.
 4. Bên cạnh tên miền mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Mở trong Bảng điều khiển.
 5. Plesk 11.0-11.4: Truy cập tab Website & miền, rồi nhấp vào Bảo mật trang của bạn.

  Plesk 11.5+: Truy cập tab Website & miền, nhấp vào tên miền, rồi nhấp vào Bảo mật trang của bạn.
 6. Dưới Tên chứng nhận, nhấp vào chứng nhận mà bạn muốn sử dụng.
 7. Bên cạnh trường Chứng nhận, nhấp vào Duyệt.
 8. Xác định vị trí tệp CRT đã ký, chẳng hạn như 123456789.crt, sau đó nhấp vào Mở.
 9. Bên cạnh trường Chứng nhận CA, nhấp vào Duyệt.
 10. Xác định vị trí gói chứng nhận, rồi nhấp vào Mở.
 11. Nhấp vào Gửi tệp.
 12. Truy cập tab Website & miền, rồi nhấp vào tên miền ở cuối trang.
 13. Đảm bảo rằng bạn đã chọn Bật hỗ trợ SSL, rồi chọn chứng nhận SSL của bạn từ menu.
 14. Nhấp OK.
 15. Nếu máy chủ của bạn đang chạy Linux, hãy dừng lại và khởi động quá trình Apache. Nếu máy chủ của bạn đang chạy Windows, hãy dừng lại và khởi động dịch vụ IIS.

Chứng nhận SSL đã được cài đặt. Nếu bạn gặp sự cố, hãy xem Kiểm tra cấu hình SSL của bạn để giúp chẩn đoán sự cố.