Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Plesk Linux IP Address Configuration with Cisco PIX 501 or ASA 5505 Hardware Firewall

To Change Server IP Addresses

 1. Connect to your server via SSH (more info).
 2. Switch to the root user (more info).
 3. To create a mapfile of your IPs, run the following command:
  /usr/local/psa/bin/reconfigurator.pl mapfile
 4. Using an editor (nano or vi, for example) to edit the mapfile, remap the public IP address to the internal IP address with the following command, where 22.33.44.55 is the public IP and 10.0.0.1 is the internal IP:
  eth0:22.33.44.55 255.255.255.255 -> eth0:10.0.0.1 255.255.255.255
 5. Run the following to read your mapfile and reconfigure Parallels Plesk Panel IP Addresses:
  /usr/local/psa/bin/reconfigurator.pl mapfile

Note: IP address allocation is monitored. Attempting to add IP addresses to your server that have not been purchased is a violation of your terms of service agreement and may result in the suspension of your account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.