Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Plesk vs. Classic Windows Hosting: Software Engineering Differences

Our Plesk shared hosting accounts handle the following software engineering features differently than our free Windows hosting accounts:

  • Concurrent file writes to the same file in multiple sessions or concurrent threads are not supported. Example of affected resources: File-based databases and cross session log files (these issues are exaggerated in a Web Hosting environment due to additional volume).
  • Storing data within the Application namespace and depending on multiple concurrent sessions accessing accurate data for the entire application is not supported.
  • Static Classes where sessions across the site (application) must have concurrent access to accurate data.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.