Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Previewing Images in Online Storage

Use Online Storage to preview image files. You can preview .bmp, .gif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, and .xpm files using the Quick View feature.

To Preview images Using Online Storage

  1. Log in to Online Storage.
  2. Navigate to the file you want to view.
  3. Right-click the file, and then select Quick View.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.