Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Previewing Your Search Engine Visibility Online Advertisement

You can log in to your Search Engine Visibility account to preview your ad at any time. Your ad rotates throughout the day on Google®. Therefore, it might not display every time you search for it. Viewing your ad inside of your account is a guaranteed way to see what your ad looks like.

To Preview Your Search Engine Visibility Online Advertisement

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Search Engine Visibility V1.
  3. Click Manage for the account you want to work with.
    The Search Engine Visibility Manager opens.
  4. Click Online Advertising.
  5. From the Ad Status section, click More Info.
  6. Select the ad you want to preview from the drop-down menu.

Note: The ad text is subject to change at any time based on performance.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.