Print and download my orders

Print orders to send as invoices or packing slips, or download them for your own records. Orders download as .csv files (Comma Separated Values), which are visible with most spreadsheet programs like Excel.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to your website or store.
 3. From your Dashboard, open your products:
  • In Websites + Marketing, go to Store and select Orders.
   In Websites plus Marketing, go to Store then Orders
  • In Premium Online Store, go to Sales and select Orders.
   In Premium Online Store, go to Sales then Orders
 4. If you want to print or save certain orders, choose the order(s) and select Print.
  Select your order and select print
 5. Choose whether to hide the price, such as for a packing slip. Then, select Preview to open the invoice in a new tab.
 6. Print or save the order according to your browser.
 7. If you want to download multiple orders, select Download.
  Select download
 8. Choose the date range and details of your orders, and select Download. (A .csv file will be sent to your email.)
 9. Note: You can't pick particular orders to download. To choose the orders you want, filter them and then download the file.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.