Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Print and save a campaign as a PDF

Have you ever wanted a PDF version of your GoDaddy Email Marketing campaign? You can create one easily.

Find the campaign you want to save as a PDF. Then, simply click on the Share button, underneath the campaign thumbnail. You'll see a Download... section at the bottom of the pop-up panel. Click on the PDF option there.

Other Options for Saving your Email as a PDF

There are other ways to do this, as well. You can always use a third party service, like PDFmyURL or PDFcrowd -- or any service that you can find with a quick internet search of URL to PDF.

Simply copy the URL from the very bottom of the same Share menu. Then paste it into whichever one of those services you've chosen. Voila! File instantly saved, or emailed to you.

Most browsers also have extensions and add-ons, that let you save a full web page as a PDF or PNG file. Check out the Chrome store extensions, and Firefox add-ons for more options!


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.