Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Print multiple invoices

When you have several orders placed in your store, save yourself some time by printing multiple invoices at once.

  1. Log into your GoDaddy Account.
  2. In your Products list, click Online Store, then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click the Sales tab, then click Orders.
  4. Select the box next to each order you want to print.
    Select the box next to each order you want to print.
  5. Click Print Invoice, and then follow your browser's printing instructions.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.