Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Print site pages

Pages created with Website Builder do not print correctly — or at all — using Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, and Apple Safari web browsers.

On Windows, Internet Explorer cuts off the right-side of pages. On both platforms, Firefox also cuts off the right-side of pages, while Chrome baulks and displays a "Print preview failed" error. On Macs, Safari prints blank pages.

Use this work-around:

 1. Browse to the web page created with Website Builder.
 2. Copy its web address from the location bar.
  Copy web address of page that won't print
 3. Open a second tab or window in your browser and go to: http://www.printfriendly.com.
 4. Paste the Website Builder page's address into the blank printfriendly field and click print preview.
  Paste in the address and click print preview
 5. When the preview of the page appears, click the Print button (or click PDF to save it for later use).
  On the preview page, click Print.

  Note: The printed page's layout may not mirror the website page, but will include all its text and photos.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.