Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Printing Email Messages

Through Workspace Webmail, you can print your saved email messages.

To Print an Email Message

  1. Click the name of the folder that contains the message you want to print.
  2. Locate and click the email message you want to print.

    Note: If you enabled Message Preview, you must double-click the message to open the full message and to access the Print button. For more information about enabling Message Preview, see Setting Viewing Preferences.

  3. Click Print.
  4. On the Print window, click Print.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.