Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Printing Packing Slips in Quick Shopping Cart

When you ship orders from your Quick Shopping Cart® online store, you can include packing slips. Usually, you include these in the boxes you ship. Packing slips list all the items in orders, but don't display pricing information.

Packing slips help recipients verify that they received everything they ordered. Because they don't include pricing information, packing slips are appropriate to include with gift shipments.

If an order includes multiple packages, you can print packing slips for each of them.

To Print Packing Slips

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
  4. From the Manage menu, go to the Orders section, and then select Manage Orders.
  5. Next to the order that requires a packing slip, click the Edit icon.
  6. Mouse over the Print button, and then select Packing Slips.
  7. Select the packages that require packing slips, and then click Print

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.