Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Processing Credit Card Payments

When a customer uses a credit card for purchases from your Quick Shopping Cart® storefront, you may choose to manually accept, or "capture", the payment from the Order detail page.

You can capture payments individually or in bulk, and you have the option to capture payments automatically.

For details on processing credit card payments in bulk, see Capturing payments in bulk .

For details on automatically capturing credit card payments, see Using the preferences manager .

Warning:

WARNING: If you do not complete this procedure for each credit card purchase, you will not receive the funds.

For a video tutorial, click here.

To Capture a Payment

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Manage menu, in the Orders section, select Manage Orders.
  5. Click Edit for the transaction you want to edit.
  6. In the Payment Information section, click Capture Funds.
  7. Click OK.

Note: All credit cards that you select to accept in your Quick Shopping Cart must be configured for acceptance in your Merchant Account. Otherwise, your customers may be able to select a credit card that your Merchant Account does not accept.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.