Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Products not sold with Reseller plans

The following products can't be sold under a GoDaddy Reseller plan.

Products:

 • Office 365 add-ons
 • GoDaddy Pro
 • API Reseller
 • GoDaddy Conversations
 • Websites + Marketing add-ons
 • WordPress Premium Support
 • Expert Services (except for restores)
 • Domain Broker Services
 • Domain Discount Club
 • Auctions Membership
 • Cash Parking
 • Website Design Services
 • Premium Online Store
 • Smartline
 • SEO Services

TLDS:

 • .CN
 • .JP
 • .DK
 • .RU

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.