Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Promote my Premium Online Store on social media

Promote your store's special offers and new products on social media, including Facebook, Twitter and Instagram. Your customers can follow your brand, leave reviews, and share their favorite products with friends.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to your Premium Online Store.
 3. From your Dashboard, go to Promote and select Promote.
 4. Click Turn On next to your choices:
  • Like and Share Buttons: Customers can like, share or email your products to friends.
  • Social Follow Buttons: Customers can follow your social media accounts to stay informed about your latest news and promotions.
  • Product Reviews: Customers can leave reviews and spread the word about how much they love your products.
  • Email Signups: Collect customers' emails so you can send marketing messages letting them know about new products and great deals.

  Note: Some choices can't be turned on until your store is published.

 5. Complete any desired fields and click Save.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.