Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Promoting your products with social media

Online Store helps you promote your products on Facebook and other social media sites.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. From the Promote tab, click Promote.
  3. Click Turn On next to the features you want to set up.
  4. Click Save and click View Store to see what you've published.

Note: Some features cannot be turned on until your store is published.

Sell on Facebook

When you connect your Online Store to Facebook, you can create a Facebook business page to display your products.

Share Social Media Buttons

Social share buttons enable your customers to share your products with friends on their social networks.

Follow Social Media Buttons

By adding social media buttons to your site, customers can easily follow you on Facebook®, Twitter®, Pinterest®, Tumblr®, and Instagram®. That way customers will see your store offers, updates, and promotions.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.