Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Protecting Your Online Presence with a Domain Bundle

If you build an online presence and brand recognition using your domain name, others can piggyback off of your success by registering close variations of the name, such as the .net, .org, or .me versions. This can confuse your site's visitors and even reduce your visitor traffic.

The Domain Bundle feature helps you protect your hard-earned online presence by identifying close variations of your existing domain name and helping you register them before others do.

To Protect Your Online Presence with a Domain Bundle

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Next to Domains, click Launch.
  3. Select an existing domain name.
  4. Click Upgrade.
  5. Click Domain Variations, and then select the domain names you want to buy.
  6. Click Add.
  7. Click Checkout or Express Checkout and continue through the checkout process.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.