Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Providing Sample Logos

We want to see what you are envisioning for your logo design. While it is not required that you provide sample logos, we highly recommend it. There are endless styles of logo designs. Providing samples helps us to create a design that matches your style and business needs.

For ideas to get you started, see You and Your Logo.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.