Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Proving ownership of private domains

If your domain is set as private, you may have to prove ownership of it to a third party such as a bank or other institution. You will need to provide proof of your registrant information.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Next to the domain you want to use, click Manage.
  5. On the Domain Settings page, under Contact Information, take a screenshot of your personal (or Registrant) information to send to the 3rd party asking for verification of your domain.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.