Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Publish my website

This video and the instructions below it explain how to publish your website so it's visible on the world wide web.

After you review your website and get it looking just the way you want, Website Builder lets you preview it to see how it functions online.

Once you're ready to show the world what you have, publishing your website online is just a few clicks away.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Click the Preview button.
 5. Click either Preview Desktop or Preview Mobile (Business and Business Plus plans only) to see how your website will look.
 6. Click Exit Preview to continue editing your site.

To Publish Your Website with Website Builder

Note: To publish your website from the Preview page, click Publish.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Click Edit Site.
 4. Next to the three-bar icon (Manage Settings) in top right corner, click Publish.
 5. Click Publish to confirm you're ready to put your website online.
 6. Your site is live; enter your domain name in your browser to see it for real.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.