Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Publishing Content Before Modifying Your DNS

Preview DNS lets you test your website prior to launch to ensure it displays and behaves properly on our hosting servers before modifying your domain's DNS record. This is beneficial when you are setting up a website for a domain that is currently active, either in your account or with another hosting provider.

Before your DNS settings are modified to point to our hosting servers, you must upload content using your hosting account IP address and not your domain name. You can find the IP address of your hosting account in the Hosting Control Panel's summary page. Once your domain's DNS settings have been modified, you should upload content using your domain name, as your account's IP address may change.

For additional information, see:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.