Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Publishing pages

It only takes a few clicks in Website Builder v6 to publish your website and to have it appear on the web. Before you publish, however, you'll want to preview how the website will look online.

To preview your website

 1. Log in to your GoDaddy account and open Website Builder v6. (Need help opening your product?)
 2. Next to the account you want to use, click Manage.
 3. Click Preview.
 4. In the preview window, review your website's content.
 5. To make changes, go to the Website Builder home page, and then click Design Your Pages. For more information, see Designing Pages.

To publish your website

 1. Log in to your GoDaddy account and open Website Builder v6. (Need help opening your product?)
 2. Next to the account you want to use, click Manage.
 3. Click Publish Site.
 4. To create a backup of your website, select Back up website prior to publishing.
 5. To publish your entire website, click Publish All. If it's your first time publishing, this is your only option.
 6. To publish only the pages you updated, click Publish Updates.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.