Publishing pages

It only takes a few clicks in Website Builder to publish your website and make it display on the Internet. But before you publish, you'll want to preview how the website will look online.

To Preview Your Website

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Website Builder.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Preview.
 5. In the preview window, review your website's content.
 6. To make changes, go to the Website Builder home page, and then click Design Your Pages. For more information, see Designing Pages.

To Publish Your Website

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Website Builder.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Publish Site.
 5. Select that you have read and agree to the terms of service for Google®.

  Note: If you do not accept Google's Terms of Service, any existing Google sitemaps or access to Google Webmaster Tools will be removed.

 6. To create a backup of your website, select Back up website prior to publishing.
 7. To publish your entire website, click Publish All. If it's your first time publishing, this is your only option.
 8. To publish only the pages you updated, click Publish Updates.

  Note: It can take 24 to 48 hours for your website to display on the Internet.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.