Purchasing a GoDaddy Auctions Membership

Full access to GoDaddy Auctions® is membership-based. To become a member, you must purchase a membership for a low annual fee.

If you already have a GoDaddy account, you can log in to GoDaddy Auctions with the same user name and password. You do not need to create a separate account. If you don't have a GoDaddy account, you must create a new account when you purchase the membership.

  1. Go to GoDaddy Auctions.
  2. Click Join Now.
  3. In the Become a member today! section, select the number of years you want to purchase a membership for, and then click Add to Cart.
  4. If you're already a GoDaddy customer, log in to your GoDaddy account when prompted. Otherwise, set up a new account by following the instructions on the screen.
  5. Proceed through the checkout screens to complete your purchase.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.