Purchasing Buy Now listings on GoDaddy Auctions

On GoDaddy Auctions®, you can purchase domain names listed as Buy Now without placing bids or making offers.

  1. Log in to GoDaddy Auctions.
  2. Locate the domain names you want to purchase.
  3. Select Buy Now, and then click Continue to Review below.
  4. Review the shopping cart, and then click Proceed to Checkout.
  5. Select that you have read and agree to the Terms and Conditions, and then continue through the checkout process.

Some listings with the Buy Now option let you make an offer for the domain name. For information on making an offer, see Responding to offers when buying domain names.

For more information about the post-auction process, see Understanding GoDaddy Auctions Payment Transactions.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.