Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Purchasing Hosting Using GoDaddy.com Mobile

Using GoDaddy.com Mobile you can purchase hosting.

To get started, you need GoDaddy.com Mobile installed on your mobile device. See one of these articles for installation information:


Installing GoDaddy.com Mobile on Your Android Device
Installing GoDaddy.com Mobile on Your BlackBerry

To Purchase Hosting Using GoDaddy.com Mobile

  1. Launch GoDaddy.com Mobile application from your mobile device.
  2. From the GoDaddy.com Mobile menu, tap Product Catalog.
  3. From the catalog menu, tap Hosting.
  4. Tap the operating system you want to purchase.
  5. Tap the hosting plan you want to purchase.
  6. Review the displayed product information, and then tap Add To Cart.
  7. Verify order information accuracy, and then select an existing payment method or Enter New Payment Method.
  8. Tap Proceed To Checkout.
  9. Tap Place Order.

The order confirmation displays and we send product order details to the email address on file in the account.

See Using GoDaddy.com Mobile for more information.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.