Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá Trợ giúp

Pushing an Offer/Counter Offer listing to Auction

Push to Auction is a feature at GoDaddy Auctions® that lets you convert a domain name listing from Offer/Counter-Offer to a 7-Day Public Auction. For more information, see Auctions FAQ

To Push an Offer/Counter Offer Listing to Auction

  1. Log in to GoDaddy Auctions.
  2. Hover your mouse over Selling List, and then select Selling.
  3. Click (# offers) for the offer you want to convert to the opening bid.
  4. Select Push to Auction.
  5. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.