Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Quản lý các tập tin trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Đây là cách truy cập Trình quản lý tập tin cPanel để làm việc với các tập tin trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa các tập tin dựa trên văn bản, di chuyển các tập tin từ thư mục này sang thư mục khác, thêm thư mục và hơn thế nữa.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý .
  nhấp vào quản lý
 3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, trong phần Trang web , đối với trang web mà bạn muốn quản lý tập tin, hãy chọnbiểu tượng ba dấu chấm và sau đó chọn Trình quản lý tập tin .
  chọn trình quản lý tập tin
  Trang Trình quản lý tập tin cPanel sẽ xuất hiện, và phía bên phải của trang sẽ hiển thị nội dung của thư mục gốc cho website.
  trang trình quản lý tập tin cpanel
 4. Sử dụng các công cụ của Trình quản lý tập tin để làm việc với nội dung của bạn. Bạn có thể sử dụng Trình quản lý tập tin để chỉnh sửa các tập tin dựa trên văn bản , nén các tập tin , di chuyển các tập tin giữa các thư mụcxóa các tập tin khỏi tài khoản của bạn , v.v.

Xem thêm thông tin