Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Quản lý cơ sở dữ liệu trang của bạn

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có thể giúp nhập hoặc xuất cơ sở dữ liệu cũng như sửa chữa, sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn để mọi thứ hoạt động trơn tru nhất có thể. Dịch vụ này được khuyến nghị cho người dùng CMS không có kinh nghiệm quản trị hệ thống.

Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về dịch vụ này, Nhân viên hướng dẫn GoDaddy của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Dịch vụ lưu trữ của GoDaddy

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ mà GoDaddy cung cấp, hãy xemMenu Dịch vụ lưu trữ .