Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Windows Hosting (Plesk) Trợ giúp

Manage DNS in my Plesk hosting account

If you need to change your hosted domain's DNS, you can access our DNS manager through your hosting account.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. Click GoDaddy DNS Manager.

For information about using the DNS Manager, see Manage DNS records.

Liên quan đến cộng đồng

shahidislam's Avatar
Managing DNS in my Plesk hosting account - "DNS Settings"

1 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

Ordonia's Avatar
DNS Manage missing. Account DNS

11 Câu trả lời

Last posted about 1 year ago.

cardinalacres's Avatar
DNS settings needed to point a domain to GoDaddy "Managed WordPress"?

1 Câu trả lời

Last posted about 4 years ago.

ec13's Avatar
Two places to set up DNS? Why?

6 Câu trả lời

Last posted almost 2 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng